Referat styremøte: Varmestua. 9.9.16

STYREMØTE «DET ENKELTE BARNSEAL ONLY

PÅ VARMESTUA 9,9,16

TILSTEDE VAR : TOR JOHANNESEN, PER KRISTIANSEN, SOLVEIG P KRISTIANSEN, UNNI OLSEN OG TERJE KARLSEN, GUNNAR OLSEN BLE FORHINDRET FRA Å MØTE PGA SYK KONE.

PER ÅPNET MØTE

ORIENTERING OM DRIFTEN.

SYKLENE; DET ER LITEN LAGERPLASS AV SYKLENE, KAN DE FLYTTES?

DET BLE ENIGHET OM AT SYKLENE OVERFØRES TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN, BEHOLDE TO STK. SELV

ÅRSMØTE:

DET BØR I LØPET AV OKTOBER HOLDES ÅRSMØTE.

DET OPPRETTES EN VALGKOMITE, DEN BØR BESTÅ AV DE TRE PRESIDENTENE.

DET VELGES: LEDER, NESLEDER, SEKREÆR, KASSERER, STYREMEDLEMMER OG VRAMENN.

DET VELGES 3 FRA HVR KLUBB.

DET HAR KOMMET INN 3 SØKNADER I LØPET AV FERIEN:

  1. SØKNAD OM MIDLER TIL KONTINGENT TURN FOR TRE SØSTRE

DET INNVILGES MOT GODKJENT SØKNAD

  1. SØKNAD OM MIDLER TIL DRILLTROPP, AVSLÅS

3 SØKNAD OM MIDLER TIL KONTINGENT I TURN, INNVILGES MOT GODKJENT SØKNAD

  1. VI GÅR VIDERE MED DET BUDSJETTE SOM ER SATT OPP PÅ KR. 50.000,-

TIL NÅ HAR VI BRUKT CA. KR. 33.000,-

  1. TOR HAR SKREVET SØKNAD TIL EKSTRA STIFFTELSEN

OM MIDLER TIL FRITIDSAKTIVITETER FOR UNGDOM, HAN LESER IGJENNOM

DET JOBBES DERMED MOT ÅRSMØTE OG VALG

REF. SOLVEIG PK