ØSTHEIM

FRA GUTTEHJEMET PÅ LEIE TIL ØSTEHEIM BAREHJEM OG FERIEHJEMMET

PÅ HVALER

Da vi for snart 50 år siden startet Kiwanis Club Fredrikstad var det noe av det første vi gjorde å besøke guttehjemmet med tilstellinger og tok guttene med ut på tur.

Det var en stor opplevelse både for guttene og oss og det var spill og leker som ga oss like mye som guttene tro jeg.

Vi ble vell mottatt av MOR som stelte godt med oss alle. .

P1520956

 

FRA GUTTEHJEMET TIL ØSTEHEIM BAREHJEM

OG TIL ØSTHEIM PÅ HVALER.

For snart 50 år siden startet Kiwanis Club Fredrikstad og noe av det første vi gjorde var å besøke guttehjemmet med tilstellinger og tok guttene med ut på tur.

Det var en stor opplevelse både for guttene og oss og det var spill og leker som ga oss like mye som guttene tro jeg.

Vi ble vell mottatt av MOR som stelte godt med oss alle.

Ett av de store øyeblikk var vel da vi tok dem med på en flytur over Oslofjorden.

Vi startet også en del oppussingsarbeider noe som vi fortsatte med på Barnehjemmet Østheim på østsiden, da guttehjemmet ble overført dit, og puset vi opp rommene til guttene før de flyttet inn.

Vi fortsatte aktivitetene på Østheim og sørget for transport til hytta som de hadde på Hvaler. Der har vi lagt ut lenser og flåte, og gjort diverse vedlikehold og utbedringer gjennom tidene.

Når Østheim barnehave ble nedlagt fikk vi også ansvaret for utleien til barn og ungdom i sommerhalvåret.                                                                                        

Ansvar for utleie : Øyvind Johansen Kiwanis Club Fredrikstad       

Telefon 69321743/91147511 – oij@cowi.no

P1520961                                                                                                                                        P1560855