MØTER/AKTIVITETER

Dugnad lister Vår 2018

Vask Kiwanishuset Besøk hos Magne Kjøkkentjeneste Nettcafe
10.01 Jon Hesla med frue
15.01 Gunnar H.-Jon Hesla
17.01 Svein-Gunnar B
22.01 Olav-Øystein
24.01 Kristian-Leif
31.01 Øystein-Tor Erik
06.02 Svein
07.02 Roald – Bjørn Peter
12.02 Terje – Gunnar B
13.02 Jon Hesla – Kåre
14.02 Hanne – Berit
19.02 Finn – Arne M.
20.02 Roald – Irene
21.02 Øystein – Tor Erik
26.02 Tor – Jan Erik
27.02 Leif Egil – Kristian
28.02 Unni O. – Irene F.
05.03 Sten – Arne Reidar
06.03 Anne Lise – Berit
07.03 Jeanette – Alsaug
12.03 Svein – Bjørn Peter
13.03 Sten – Arne Reidar
14.03 Roald – Bjørn Peter
19.03 Gunnar H-Jon Hesla
20.03 Svein – Kåre
21.03 Kristian – Leif
03.04 Jon Hesla – Kåre
04.04 Svein-Gunnar B.
09.04 Øivind-Oddbjørn
10.04 Roald –Eva Irene
11.04 Dugnad
16.04 Terje – Gunnar B.
17.04 Sten – Arne Reidar
18.04 Roald – Bjørn Peter
23.04 Tor – Jan Erik
24.04 Anne Lise – Berit
25.04 Hanne – Berit
30.04 Olav – Øystein
02.05 Unni – Irene
07.05 Sten – Arne Reidar
08.05 Leif Egil – Kristian
09.05 Jeanette- Aslaug
14.05 Gunnar H. – Jon Hesla
15.05 Svein -Kåre
16.05 ?
22.05 Geir – Olav
23.05 Svein – Gunnar B.
28.05 Øivind – Oddbjørn
29.05 Sten –Arne Reidar

Aktivitetsliste Kiwanis Club Fredrikstad vinter/vår 2018.

Idekomiteen har fått i oppdrag av Presidenten å sette opp en bemanningsliste til våre oppdrag.

Vi har konsentrert oss om vask av Kiwanishuset, besøk hos Magne og kjøkkentjeneste til Nettcafeen.

Disse «dugnadene» er basert på frivillighet, og vi i Idekomiteen anser ikke at vi har myndighet til å plassere enkeltpersoner til disse oppdragene.

Så ut i fra dette har vi forsøkt å høre med de fleste hvilke oppdrag som er nærliggende, og hvilken kollega de ønsker å være sammen med på oppdraget.

Passer ikke den oppsatte dato, må løsningen være at man selv sørger for å rokkere dette med noen andre.

Vi håper på en sporty tilbakemelding, og at alle som kan bidrar til felleskapet.

Bemanningsliste gjeldende ord for dagen og divisjonsrådsmøter foreligger foreløpig ikke.

 

Det skal også nevnes at Tor, Malvin, Gunnar Henry, Kristian, Roald og Hanne vil bidra til undervisningen på Nettcafeen.

 

NB:

Ønskes dette eventuelt organisert på en annen måte, bes det forelegges Presidenten.

<!– image –>

MØTER KCF

Internt møte 6 Februar 2018

 

Presidentens stedfortreder, Øystein åpnet møtet for de 22 medlemmene som var tilstede.

 

Jeanette holdt ord for dagen : Det ble leste utdrag av boken – Listverk av Kristine Koht.

 

Distriktsrådmøte : Det ble informert fra våre medlemmer som var tilstede på dette møtet, at stemningen på varigheten på konventet bør vare i 2 dager. Viseguvernøren tar dette opp på neste konvent.

Når det gjaldt medlemstallene i klubbene var dette stort sett stabilt, og at vår klubb var den største klubben i norden.

 

Jon : Sigbjørn Syrdal er veldig dårlig, vil ikke ha besøk.

Naboprisen: Børge Stick er ikke veldig begeistret for å motta prisen alene. Det er 5-6 ansatte på Manstad Omsorgssenter som Stick jobber for, og Jon skal snakke med dem om Naboprisen, som utdeles den 13 mars.

 

Olav : Redegjorde for listene ( Besøk, servering og vask ) som idekomiteen har gjennomført. Disse ble delt ut i plenum og sendes også ut pr mail og post.

 

Uke 8 : Ikke nettkafe og medlemsmøte denne uken.

11 april er det dugnad på Kiwanishuset.

 

Øivind : Forslag om å ha sommerfesten på Hvaler tirsdag den 5 juni.

 

Her kommer mailadresser til Kiwanis sentralt : kiwanis.no

Brukernavn: KIWANIS

Passord: Sina6868Wik

 

og Kiwanis Fredrikstad : fredrikstad.kiwanis.no

Brukernavn: fredrikstad

Passord: KWS08014cl

 

Neste møter : Styremøte kl 17.30 og etterfulgt av internmøte kl 19.

 

Geir Wolen, Sekretær

 

 

IDEKOMITEEN.

 

Gunnar Henry Olsen  ble valgt til leder av komiteen.

Idekomiteen tar ansvar for fet interne juleselskapet samt sommeravslutningen.
Videre følger komiteen opp jubileer gjeldende klubbens medlemmer.

 

Komiteen vil vurdere å hente ideer fra andre Kiwanis klubber gjeldende programposter,
som da eventuelt vil bli  videresendt til programkomiteen.

 

Man vil også forsøke å skape ideer til inntektsbringende tiltak som så sendes finanskomiteen.
Videre vil komiteen forsøke å skape et velferdsbudsjett gjeldende sosiale aktiviteter
for klubbens medlemmer.

 

Ideen med kryssmøter med andre klubber var også et forslag som komiteen vil kunne arbeide med.

Når det gjelder budsjett, spesielt for juleavslutningen og sommeravslutningen, vil Gunnar Henry
ta opp dette med styret, eventuelt president/kasserer, da økt medlemskap vil kreve større innkjøp til
disse arrangementene.