Møter KCF

 

Fra: Finn Frost <fifro@fibernett.net>
Sendt: 30. mai 2018 10:37
Til: GeirWolen
Emne: Reketur

 

Hei Geir.
Kan du sende ut flg.
Tirsdag 5 juni avslutter vi vårsesongen med reketur.
De som ikke var på møtet 29 mai og ikke har meldt seg på,men vil være med,må av hensyn til servering og transport kontakte Finn på tlf:69328189-95781823
innen søndag 3 juni.
Vi starter turen under den gamle Kråkerøybrua på bysiden kl.1700.
Vell møtt

 

Styremøte 8 mai 2018

 

Tilstede : Tor, Øystein, Ragnar, Svein, Hanne, Jon Hesla, Gunnar Henry og Geir.

 

Sak 13.2018 : ” Det Enkelte Barn ”. Presidenten opplyste at det for øyeblikket er mellom kr 90.000,- – 100.000,- som skal fordeles.

Det er kommet forslag om at 1/3 går til Barnekreftforeningen i Østfold,

1/3 går til Humanitærkassa til KC Kråkerøy og 1/3 går til

Humanitærkassa til KC Fredrikstad.

Dette avgjøres i styret i ” Det Enkelte Barn ” i dag 9 mai.

 

Sak 14.2018 : Valg : Det er for øyeblikket President, Visepresident og kasserer som ikke har tatt gjenvalg. Vi tar opp dette på møtet 29 mai.

 

Sak 15.2018 : TV kontra lerret / prosjektor : Gunnar Henry skal sjekke om pris på prosjektor / lerret.

 

Sak 16.2018 : Teleslynge : Tor utreder saken.

 

Sak 17.2018 : Internkurs v / Hanne : Dette skal foregå Lørdag 25 august mellom kl 10 og kl 16. Kurset er for Presidenter, Kassererer og Sekretærer. Vår klubb lager mat og får dette dekket.

Hovedsaken blir å verve nye medlemmer.

 

Sak 18.2018 : Eventuelt : Sekretær undersøker med KC Halden og foreningen Round Table – Dameavdelingen om verving av nye medlemmer.

 

Disse møtene gjenstår før sommerferien :

15 mai : Internmøte med påmelding til besøket på Hafslund Hovedgård.

22 mai : Besøk på Hafslund Hovedgård. Ledsagere er velkomne.

29 mai : Komitemøte. Valg.

5 juni   : Reketur. – Østheim på Hvaler.

 

 

 

Geir Wolen,

Sekretær

 

 

Komitemøte 29/5 2018

 

Presidenten åpnet møte med 20 medlemmer til stede.

Ettersom dette var et komitemøte, det siste på vårsemesteret ble det brukt en del tid på aktiviteter som faller utenfor våre møter.

Humanitærkomiteen behandlet 3 søknader hvorav en ble avslått, en skal undersøkes videre og Kolberg 4H ble godkjent med kr. 5000.- til sitt arbeide.

Vi skulle hatt valg, men ble enig om å ta dette på reketuren til tirsdag da det har kommet forslag på to visepresidenter (ikke mot hverandre), men presidenten tar et år til hvis vi har to visepresidenter. Det er også noe usikkerhet rundt hus komitéleder, hvorpå presidenten oppfordret komiteen til å organisere seg selv.

Det ble opplyst om aktiviteter utover oppsatte program og vi minner om Barnas Stasjon på Sprinklet, Ytterbølleiren, og treningskonferansen.

Programkomiteen redegjorde for sommeravslutning på Hvaler, følg med på e-posten for de av dere som ikke var på møtet.

Var det slik at spinnesiden i klubben serverer Pavlowa til kaffen?

PS ! Den 25 august kl 10 – 16 skal det være treningsseminar med alle påtroppende ledere, president, kasserer og sekretær på Kiwanishuset, Fredrikstad.

Er det noen av medlemmene som vil holde et foredrag om medlemsverving ?

Evnt. kontakt Hanne Falleth. Tlf 93441853 / epost : hfalleth@yahoo.no

 

Komitemøte 20 mars 2018

 

Presidenten åpnet møtet og 18 medlemmer var tilstede.

 

Arne Reidar hadde ord for dagen med 3 epistler med masse humor.

Det var møte i moppemekkekafeen den 21 mars.

DUGNAD PÅ HUSET onsdag den 11 april kl 9 ( meld deg på til Svein S. – Kaffe og noe å bite i blir servert ). Det skal være aktivitet med moppemekkekafeen fra kl 18 samme dag.

Kiwanis Distrikt Norden har til nå hatt det overordnede ansvaret for Albaniahjelpen og har pr dags dato en beholdning på kr 273.000,- i rene penger. Heretter vil Norsk Nødhjelp overta ansvaret og overtar pengene for Albaniahjelpen fra Kiwanis Distrikt Norden.

Svein Horn fra nettkafeen vil bli spurt om å bli medlem etter påske.

Vi har også prøvd å få tak i medlemmer fra Round Table, uten hell så langt.

 

Komitereferater :

Humanitær : A. Bakkevik med søknad om treningstøy til invandrerfamilie på kr 1.500,-, innvilget.

Terese Lunner med søknad til Ridderrennet på kr 2.500,-, innvilget.

Daghøgskolen v/ Unni A. Skauen med søknad om tur til København på kr 3.500,-, innvilget.

Søknad om stolpe til lysløypa på Gressvik, utsettes.

Fredrikstad Janitsjar med søknad om nye luer, søknaden foreslås sendes til ” Det enkelte barn ”.

Burncamp, utsettes.

Tumaini V/ Line Viken Borgersen. Kommer hit for å snakke om Tumaini på et senere tidspunkt. Penger innvilges etter dette.

Invitere Roger Amundsen og kone + enken etter Erling Amundsen hit den 11 september ( minne om Erling Amundsen ).

Støtte til Barnas Stasjon ?, tas opp på neste møte

 

Program : Den 10 april skal det være omvisning hos Bertel O. Steen Fredrikstad (Mercedes og Peugeot forhandler ) kl 18.

 

22 mai skal det være omvisning på Hafslund Hovedgård.

 

5 juni er det reketur på Østheim, Hvaler.

 

Økonomi : Ingen saker.

 

Det har vært diskusjon om å videreføre ” Det enkelte barn ” pga lite søknader. ( det er kr 204.000 på konto pr dags dato )

 

7 april fyller KC Sarpsborg 50 år. Kr 2.000,- bevilges fra Humanitærkassa.

 

Øivind organiserer dugnad på Østheim, Hvaler den 18 april.

Møtet tirsdag den 17 april kl 19utgår pga av dette.

 

Malvin fortalte at KEP ikke har komite fra nå av og det er kr 1.889,- igjen i kassa.

 

Arne Jørgen og Tor besøkte Hans Arve Tvete ( han hadde fylt 60 år ) og tok med blomster fra Kiwanis til han.

 

Neste møte på KC-huset er tirsdag den 24.04 kl.19.

 

Geir Wolen

Sekretær

 

Utdeling av Kiwanis Nabopris 2017 – 13 mars 2018

 

26 tilstede + mottagere av prisen + ledsagere

 

I fravær av Presidenten var det Øystein som ønsket alle velkommen.

Jon Hesla åpnet for utdelingen av årets nabopris.

Arne Mentzen redegjorde for reglene / kriteriene for tildeling av naboprisen.

 

Denne gangen tilfalt naboprisen onsdagskafeen ved Manstad Omsorgssenter, den 21 i rekken.

Prisen er et relieff og en sjekk på kr 10.000,- , og det var lederen av omsorgssenteret som mottok denne.

Hun redegjorde hva onsdagskafeen på Manstad Omsorgssenter gjorde :

Det er ca. 20 – 30 gjester som kommer hver onsdag og flere av disse blir hentet og kjørt hjem igjen.

De får kaffe og kaker , enkelte onsdager også middag.

Det spilles bingo og enkelte onsdager er det også underholdning av Furtebandet med musikk.

 

Jon Hesla overrakte blomster til Tom, tipseren av naboprisen.

 

Atle Ottesen var representert fra Fredrikstad kommune og han fortalte hvor viktig det var med naboprisen og om frivillighet i kommunen.

 

Det ble underholdning med trekkspill / piano, og med servering av snitter, kaffe og kake.

 

Neste møte er den 20 mars kl. 19 og da er det komitemøte.

 

Geir Wolen,

Sekretær

                     Internmøte 6 mars 2018

 

Presidenten åpnet møtet hvor 24 var tilstede.

Han kommer ikke på naboprisutdelingen, men Gunnar Henry ønsker velkommen, Arne informerer om statuttene til denne prisen og Jon Hesla overrekker Naboprisen.

Fredrikstads ordfører var invitert, men kunne ikke komme. Stedfortreder fra kommunen kommer.

 

Hans Arve Tvete fyller 60 år den 13 mars, og vil få overrekt blomster eller vin fra KC Fredrikstad.

Vask av huset utføres den 9 eller 16 april etter ønske om dette.

 

Presidenten ønsker ikke gjenvalg etter endt periode i oktober 2018, og dette er en endelig avgjørelse.

Vi skal ha internmøte iden 15 mai, hvor valg av President og Kiwanis sine lover vil bli gjennomgått.

 

Teleslynge til Kiwanishuset :

Etter tidligere diskusjoner i plenum, ble det avstemning om dette.

Forslaget om videre undersøkelser om teleslyngen ble nedstemt med 8 stemmer for og 16 imot.

Det ble enstemmig vedtatt i plenum at vi går for anskaffelse av teleslynge til Kiwanishuset.

Dette vil koste kr. 28.250,- inkl. m.v.a., og pengene tas fra humanitærkassa.

 

Neste møte er utdeling av Naboprisen den 13 mars.

 

 

Geir Wolen,

Sekretær

 

 

 

 

Internt møte 6 Februar 2018

 

Presidentens stedfortreder, Øystein åpnet møtet for de 22 medlemmene som var tilstede.

 

Jeanette holdt ord for dagen : Det ble leste utdrag av boken – Listverk av Kristine Koht.

 

Jon : Sigbjørn Syrdal er veldig dårlig, vil ikke ha besøk.

Naboprisen: Børge Stick er ikke veldig begeistret for å motta prisen alene. Det er 5-6 ansatte på Manstad Omsorgssenter som Stick jobber for, og Jon skal snakke med dem om Naboprisen, som utdeles den 13 mars.

 

Olav : Redegjorde for listene ( Besøk, servering og vask ) som idekomiteen har gjennomført. Disse ble delt ut i plenum og sendes også ut pr mail og post.

 

Uke 8 : Ikke nettkafe og medlemsmøte denne uken.

11 april er det dugnad på Kiwanishuset.

 

Øivind : Forslag om å ha sommerfesten på Hvaler tirsdag den 5 juni.

 

Her kommer mailadresser til Kiwanis sentralt : kiwanis.no

Brukernavn: KIWANIS

Passord: Sina6868Wik

 

og Kiwanis Fredrikstad : fredrikstad.kiwanis.no

Brukernavn: fredrikstad

Passord: KWS08014cl

 

Neste møter : Styremøte kl 17.30 og etterfulgt av internmøte kl 19.

 

Geir Wolen, Sekretær

 

 

KOMITEMØTE 30 JANUAR 2018

Komitemøte 30 januar 2018

Presidenten åpnet møtet for de 24 medlemmene som var tilstede.

Han informerte at Sigbjørn Syrdal var blitt tilbudt seniormedlemskap i klubben.

Malvin ble deretter overrakt en flaske vin av Olav etter sine fylte 85 år.

Presidenten informerte om at det var styremøte tirsdag den 13 februar,

og minte også om at det var valg i mars – april, og at i det styret satt President, visepresident, pastpresident og Aslaug.

Leif og Sten fortalte at det hadde vært evaluering etter juleselskapet på hotell City, og at dette hadde gitt overskudd. Pengene blir overført på konto til kasserer i KC Fredrikstad, og brukes til neste juleselskap i 2018.

Komiteene hadde følgende informasjon :

 Humanitær : Det har kommet 2 søknader. 1. lærer Hasselgård ved Trosvik skole har kommet med søknad for 2 somaliske jenter som vil bli medlem i turnklubben. Dette koster til sammen kr. 5.200,- og ble vedtatt.

Den andre søknaden fra Gressvik lokalsamfunn er komiteen positiv til, men må ha mer informasjon hva det dreier seg om.

Naboprisen utdeles den 13 mars, og det er kommet 3 kandidater. Komiteen har nominert Børge Stick for naboprisen 2017.

Hus : Dugnad på Kiwanishuset onsdag den 11 april.

Program : Divisjonsrådmøte torsdag 1 februar på Kiwanishuset og det er 5 fra vår klubb som deltar. Totalt så pleier det å møte ca. 25 på disse møtene.

Bedriftsbesøk – forsøker å få besøkt Hafslund hovedgård.

Finans : Prøver å få ideer til flere inntektsmuligheter med lodd / bøttesalg ?

Idekomite : Olav tar oppgaven med å få fyllt inn vaskelister m.m.

Ord for dagen 6 februar blir Hanne Falleth.

Geir Wolen

Sekretær 

 

            Foredrag med Yngvar Sæll den 23 januar 2018

 

Presidenten åpnet møtet og det var 26 medlemmer med 3 ledsagere og foredragsholderen.

 

Han fulgte opp med at i løpet av 1 – 2 uker vil programmet til medlemmene være fyldig med informasjon og fakta.

 

Tirsdag den 6 februar vil det være undervisning til medlemmene, og da er det viktig at alle tar med bærbar PC og Iphoner.

Det er viktig for klubben og informere medlemmene via mail – noe som går begge veier.

 

Kveldens foredrag med Yngvar Sæll var et interessant møte med Svalbard over 3 årstider. Masse flotte bilder og mye nyttig informasjon om Svalbard.

 

Neste møte er den 30 januar, og er et komitemøte.

 

 

Geir Wolen

Sekretær