Venneaftener

                                           Venneaften 9 januar 2018

 

28 tilstede + 4 gjester

 

Presidenten ønsket medlemmer og gjester hjertelig velkommen.

 

Øivind holdt minnetale for Erling Amundsen som døde lille julaften etterfulgt av ett minutt stillhet.

I begravelsen til Erling Amundsen ble det samlet inn kr. 6.100,-, som ble

overrakt KC Fredrikstad v/ Presidenten. Disse pengene vil bli satt inn på humanitærkontoen vår.

Presidenten opplyste at Gøran Hurtig ( tidligere Guvernør ) hadde gått bort mellom jul og nyttår.

 

Det 25. juleselskapet på hotell City ble holdt på julaften med 150 påmeldte, derav 30 – 40 barn. Sten takket for støtten fra Fredrikstad Blad og City v/ Solberg og opplyste at selskapet også i år var vellykket.

Evaluering av selskapet skal være i neste uke og KC Fredrikstad vil ha hovedansvaret for juleselskapet i 2018.

 

Svein opplyste at han hadde fått inn tilbud på fastmontert teleslynge på kr. 28.250,- inkl. Mva. Styret tar stilling til dette senere.

 

Tor Gravnås viste bilder på overhead, en årskavalkade for 2017.

 

Seniornett åpner den 23 januar.

Det ble fra Presidenten bedt om innskjerping av oppsett av vaffellister, besøksliste for Magne og vaskeliste av Kiwanishuset. Det ble sendt rundt vaskeliste og den ble fylt opp til den 21 februar.

Kc Halden har jubileum den 10 februar og Gunnar Henry m/ frue stiller fra oss.

Terje tar planleggingsmøte om Mekkekafeen i midten av mars.

Naboprisen er den 13 mars og det har kommet inn flere sterke kandidater.

 

Den 16 januar er det Bodahl Johansen som holder foredrag.

 

Geir Wolen

Sekretær

 

 

Kamerataften 23 august 2016

15 tilstede

Presidenten åpnet møtet med informasjon om forskjellige ting som var kommet han i hende i løpet av sommeren. Blant annet var årsmøtedokumentene sendt ut til alle medlemmene i klubben.
Videre ble det informert om dugnadene på Kiwanishuset, hvor blant annet gulvet var blitt malt, det samme hadde den ene ytterveggen blitt.
Kiwanis Europa hadde kommet med forespørsel om klubber i Norge som har jubileum dette året, og det er i alt 7 klubber som har feiring i år.
Leif informerte om mopedkafeen og kunne fortelle at det var vanskelig å finne egnet lokale til dette formålet. Uthuset til Kiwanishuset var det nærmeste man har kommet, men ingen avklaring ennå.
Presidenten informerte om at Divisjonsrådmøte var den 25 august, mens neste møte i Kiwanis var komitemøte den 30 august.

Sekretæren tok deretter oppropet for kvelden.

Tor Gunnar avsluttet med et foredrag om Tyrkia og Tyrkias historie.
Og ikke minst ble dette et dramatisk foredrag, da Tor Gunnar opplevde med sin familie, det dramatiske kuppforsøket i Tyrkia på nært hold.

Neste møte : Komitemøte tirsdag 30 august kl. 19.

Geir Wolen
Sekretær