Kiwanishuset

KIWANISHUSET  FREDRIKSTAD.

 

Ett gammelt aktverdig lokale som skaper velvære og varme 

k-huset_i_farger[1]

M4031M-4203Nettkafeen i aksjon

WALDEMAR AGERS VEI 6 GRESSVIK 

Kiwanishuset er velegnet til møtelokale og familiebegivenheter

For leie ring Kiwanis Club Fredrikstad 

Svein Syversen tlf. 913 93 853 

E-post: svein47@yahoo.no eller fredrikstad@kiwanis.no    

 

 

KIWANISHUSETS HISTORIE.

 

 

Græsvig Bedehus ble bygget i 1866-69 som et Aktieselskabet og med en aksjekapital på 171 spesidaler.

Da hadde en komité bestående av Håkon Andersen Ørebekk, Karsten Prøits og Karsten Hansen arbeidet med planene siden 1865.

Formålet med huset var religiøse møter, og å skaffe lokaler til Græsvig Pikeskole som var en såkalt håndgjerningsskole. Denne skolen holdt til her fra 1869 til 1872.

Det ble gitt fri grunn av Nils O. Stangeby og kone på Græsvig Hovedgård og J.N. Jacobsen på Græsvig Brug stilte opp med materialer og arbeidskraft.

Materialene i huset er knubb som er isolert med leire, ett mye brukt materiale på den tiden.

At kvaliteten var førsteklasses vitner vel denne prekestolen om.

Den er bygd av snekker Forester som også forøvrig var stortingsmann. Han var visstnok også ansvarlig for benkene i huset.

Det var enighet om at huset skulle benyttes til religiøse sammenkomster og pikeskole, og som der står:

 DER SKULLE UTDANNE DEM I FORSKJELIGE

HAANDGJERNINGER TIL LIGE MED      RELGIONSUNDERVISNING OG   ANDRE SKOLEKUNDSKABE.

 

Huset ble kaldt Græsvig skole og Græsvig pigeskole.

Under den sterke befolkningsøkningen ble bygningen i 1875 forlenget med 6 meter mot nord. Denne delen ble oppført av stående planker med not og fjær, og også her panelt både inn og utvendig, og ble deretter kalt

Gressvik Bedehus

Det er sannsynligvis det eldste bedehuset i Onsøy, og er også ett av de eldste bedehus i landet som ser ut omtrent som da det ble bygd.

Huset er erklært verneverdig og det er derfor viktig, at dette er blitt tatt hensyn til under oppussingen.

I forbindelse med Kiwanis Club Fredrikstad 30 års jubileum oppnevnte vi en komité, med Malvin Kalhagen som leder og Rolf Nilsen og Erling Amundsen som deltagere for å se på muligheten for å skaffe oss et eget hus.

Etter en del befaringer uten å finne det rette, kom Onsøy og Gressvik Menighetsblad nr. 1 i 1998 med en omtale av Gressvik Bedehus.

Vi tok straks kontakt med sognepresten i Onsøy og menighetsrådets formann.

Det viste seg at også fylkeskonservatoren var sterkt inne i bilde, da det var han som hadde hatt ansvaret for vedlikeholdet av huset og med svært begrensede midler.

Etter stor velvillighet fra Fylkeskonservator Schele, Menighetsrådet og Familien Gjerløv Jensen, overtok

Kiwanis Club Fredrikstad, huset den 23. juni 1998.

 

Da byttet huset navn for tredje gang og heter nå

 

        KIWANISHUSET.

 

Nå begynte for oss en betydelig dugnadsinnsats og et økonomisk løft.

Vi startet med det utvendig og la om taket på uthuset og satte opp nytt gjerde og malte huset.

Innvendig ble nesten alt det elektriske utstyret lagt om.

Det ble lagt om til elektrisk fyring med automatisk styring, slik at fyringsutgiftene skulle bli så lavt som mulig.
Taket over salen ble isolert med 30 cm. Glava matter, Det ble kjøpt inn nye møbler. Talerstolen og 2 av benkene og ett langbord ble beholdt for å bevare litt av det gamle miljøet.

Alt røropplegg over gulv er byttet ut, nye toaletter er satt inn.

Det er satt inn ny kjøkkeninnredning, og alt utstyr på kjøkkenet er også nytt.

Det er et velutstyrt hus med kaffe og middagsservise samt komplett sett med spisebestikk og glaser til 60 personer.

Ellers er det slått på brystingspanel i stuen og det meste er nymalt. Totalt brukte vi i forbindelsen med oppusningen ca. 225.000 kroner og 12-1500 timer i dugnadsinnsats.

I 2012 ble det lagt nytt tregulv og malt i tradisjonelle farger. Det er også blitt skiftet panel på sydsiden, som også er hogd i furu og skjært og høvlet etter gammel tradisjon.

Det vil også bli skiftet vinduer i gammel stil. Vi samarbeider tett med fylkeskonservator om vedlikeholdet på huset.

Vi skal foruten vår egen møtevirksomhet og sosiale aktiviteter, leie ut til andre organisasjoner.

Og til familiebegivenheter, som blant annet barnedåp – konfirmasjoner – brylluper – jubileer – minnestunder, også videre.

Malvin Kalhagen.