Lekotek

KIWANIS – FREDRIKSTAD LEKOTEK

 

Vi startet det første lekotek for barn på utsiden av Oslo for hjemmeværende funksjonshemmede barn.

Alle barn trenger et godt leketøy. Funksjonshemmede barn trenger også leker som er stimulerende for utvikling av fysiske ferdigheter , sanser og språk.

 

De trenger ofte spesiallagede leker som er kostbare å anskaffe

Lekoteket ga foreldrene veiledning i å bruke lekene sammen med barna.

Lekoteket ønsker at denne veiledningen skal foregå uforstyrret og mottok derfor familier etter timeavtale.

Dette var meget vellykket og ble satt stor pris på av de som brukte lekoteket.

Lekoteket holdt til i Nygaardsgaten 3 og ble ledet av Kari Anne Block og Malvin Kalhagen hadde ansvaret fra Kiwanis.

Etter flere års drift overtok kommunen driften