Klubben vår

KIWANIS CLUB FREDRIKSTAD

k-huset_i_farger[1]

 

Vårt Motto:  BARN FØRST OG FREMST

 

Kiwanis Club Fredrikstad ble organisert den 25 april 1967 og har vært en aktiv klubb med fast  møtestruktur i 50 år.

I dag er vi 39 medlemmer i klubben vår. Kiwanis Club Fredrikstad, er en mixs klubb mens Kiwanis Club Kråkerøy er herreklubb,.

Klubben har et styre med president – kasserer – sekretær – visepresident og past president, samt komiteformennene som medlemmer.

Vi har møte på tirsdager fra kl. 19.00 til 20.30 Med fire møter typer: – foredragsaften – kamerataften – komitemøter – internt møte. Klubben er oppdelt i komiteer, alle medlemmer er medlem i en komite.

Kiwanis Club Fredrikstad har følgende faste komiteer,: Programkomite – Medlemskapskomite – Humanitærkomite – Finanskomite – Huskomite –  Senior internettkomite og Utdannelseskomite for Latvia.

Før vi går videre er det kanskje av interesse og få besvart spørsmålet: Hva er en kiwanianer og hvilke mennesker blir kiwanianere?
Ett medlem av vår organisasjon er en mann eller kvinne som ved opptak har forpliktet seg til, etter beste evne og vilje, å leve etter våre prinsipper, og å hjelpe andre som trenger en eller annen form for støtte.

Vi er rekruttert fra alle sosiale lag og yrker i samfunnet, Og vår medlemsmasse gjenspeiler derfor det samfunn vi lever i, både på godt og vont.

Vi har ingen krav om tilknytning til spesielle politiske eller religiøse retninger, og vår verdensomfattende organisasjon består av mennesker fra alle samfunnslag, med forskjellige religionsoppfatninger, hudfarge med mer.