ERLING AMUNDSEN ER DØD

ERLING AMUNDSEN ER DØD.

Erling Amundsen døde 23 desember 2017

En av de varmeste mennesker og ivrigste  Kiwanianere vi kjenner har forlatt oss.


Begravelsen fant sted i Onsøy Kirke Onsøy Kirke torsdag 4 januar kl. 12.30

Det var mange av oss tilstede og

Øyvind Johansen holt en varm og fin minnetale over Erling.


Vi lyser fred over Erlings minne

og våre varmeste tanker går til Inger.