DUGNADER.-

Dugnad lister Vår 2018

Vask Kiwanishuset Besøk hos Magne Kjøkkentjeneste Nettcafe
10.01 Jon Hesla med frue
15.01 Gunnar H.-Jon Hesla
17.01 Svein-Gunnar B
22.01 Olav-Øystein
24.01 Kristian-Leif
31.01 Øystein-Tor Erik
06.02 Svein
07.02 Roald – Bjørn Peter
12.02 Terje – Gunnar B
13.02 Jon Hesla – Kåre
14.02 Hanne – Berit
19.02 Finn – Arne M.
20.02 Roald – Irene
21.02 Øystein – Tor Erik
26.02 Tor – Jan Erik
27.02 Leif Egil – Kristian
28.02 Unni O. – Irene F.
05.03 Sten – Arne Reidar
06.03 Anne Lise – Berit
07.03 Jeanette – Alsaug
12.03 Svein – Bjørn Peter
13.03 Sten – Arne Reidar
14.03 Roald – Bjørn Peter
19.03 Gunnar H-Jon Hesla
20.03 Svein – Kåre
21.03 Kristian – Leif
03.04 Jon Hesla – Kåre
04.04 Svein-Gunnar B.
09.04 Øivind-Oddbjørn
10.04 Roald –Eva Irene
11.04 Dugnad
16.04 Terje – Gunnar B.
17.04 Sten – Arne Reidar
18.04 Roald – Bjørn Peter
23.04 Tor – Jan Erik
24.04 Anne Lise – Berit
25.04 Hanne – Berit
30.04 Olav – Øystein
02.05 Unni – Irene
07.05 Sten – Arne Reidar
08.05 Leif Egil – Kristian
09.05 Jeanette- Aslaug
14.05 Gunnar H. – Jon Hesla
15.05 Svein -Kåre
16.05 ?
22.05 Geir – Olav
23.05 Svein – Gunnar B.
28.05 Øivind – Oddbjørn
29.05 Sten –Arne Reidar

Aktivitetsliste Kiwanis Club Fredrikstad vinter/vår 2018.

Idekomiteen har fått i oppdrag av Presidenten å sette opp en bemanningsliste til våre oppdrag.

Vi har konsentrert oss om vask av Kiwanishuset, besøk hos Magne og kjøkkentjeneste til Nettcafeen.

Disse «dugnadene» er basert på frivillighet, og vi i Idekomiteen anser ikke at vi har myndighet til å plassere enkeltpersoner til disse oppdragene.

Så ut i fra dette har vi forsøkt å høre med de fleste hvilke oppdrag som er nærliggende, og hvilken kollega de ønsker å være sammen med på oppdraget.

Passer ikke den oppsatte dato, må løsningen være at man selv sørger for å rokkere dette med noen andre.

Vi håper på en sporty tilbakemelding, og at alle som kan bidrar til felleskapet.

Bemanningsliste gjeldende ord for dagen og divisjonsrådsmøter foreligger foreløpig ikke.

 

Det skal også nevnes at Tor, Malvin, Gunnar Henry, Kristian, Roald og Hanne vil bidra til undervisningen på Nettcafeen.

 

NB:

Ønskes dette eventuelt organisert på en annen måte, bes det forelegges Presidenten.