REFERAT FRA INTERNMØTE 24.10 2017

REFERAT FRA INTERNMØTE 24.10 2017

Presidenten ønsket velkommen til møte om klubbens indre liv.

Etter opprop, 20 tilstede, holdt Øistein ord for dagen, og overlot stafettpinnen til Sten. Det var mange gode forslag som ble foreslått, og parlamenteringen gikk friskt.

Forslag som ble fremmet, julearrangement med egen komite, loddsalg/synliggjøring, møteinnhold. Alle forslag var det enighet om å jobbe videre med.

Presidenten la vekt på å styrke enkelte komiteer, og i tillegg forandre på programkomiteen da denne er noe uoversiktlig. Han henstilte til alle å komme med ønsket komitetilhørighet.

Neste møte  31.10, er det første komitemøte i det nye Kiwanisåret.

Neste møte  31.10, er det første komitemøte i det nye Kiwanisåret.

Møte ble avsluttet 20.40

Solveig Paus Kristiansen

Referent