KIWANIS UTLÅN, SPORT OG FRITID.

DET ER ET PROSJEKT KIWANIS HAR DREVET SIDEN 2007 I SAMARBEID MED KOMMUNEN.
INTENSJONEN VAR AT INGEN BARN SKULLE STÅ IGJEN NÅR SKOLE KLASSER OG LIGNENDE
DRO PÅ TUR P.G.A. AT DE MANGLET UTSTYR.

PROSJEKTET KIWANIS UTLÅN, SPORT OG FRITID BLE ETABLERT 8. FEBRUARB 2007
PROSJEKTET FINANSIERER OG EIER SPORTS OG FRITIDSUTSTYR SOM LÅNES UT GRATIS TIL BARNEHAGER, SKOLER, LAG OG FORENINGER SOM ER LEDET AV VOKSNE.

MÅLSETTING
VÅR MÅLSETTING VAR AT KIWANISKLUBBENE I FREDRIKSTAD GRATIS SKAL LÅNE UT MANGLENE SPORTS OG FRITIDSUTSTYR, SLIK AT ALLE BARN OG UNGDOMMER I MÅLGRUPPA 5-19 ÅR, UANSETT FORESATTES VANSKLIGE ØKONOMISKE SITUASJON, SKAL HA SAMME MULIGHET TIL Å KUNNE DELTA I FELLES AKIVITETER.

TILTAKET SKAL MEDVIRKE TIL AT BARN OG UNGE, BÅDE NORSKE, OG BARN OG UNGDOMMER MED FREMMED KULTURELL BAKGRUNN, SOSIALISERES OG INTEGRERES I DET NORSKE SAMFUNNET.

ULÅNSAKTIVITETEN DRIFTES AV «BRITANIA AKTIV» SOM OGSÅ BENYTTER VÅRE UTLÅN I FORBINDELSE MED ARBEIDSTILTAKSTRENING FOR VOKSNE, MEDREGNET VOKSNE MED IKKE NORSK ETNISK BAKGRUNN,
TILTAKET ER DERMED OGSÅ INTEGRERENDE FOR VOKSNE.