Velkommen til vårt nettsted.

SEAL ONLY

KIWANIS CLUB FREDRIKSTAD

  ble organisert 25 april 1967  og har passert 50 år.

Kiwanis Club Fredrikstad er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Ta kontakt på fredrikstad@kiwanis-no

Den første presidenten var Jacob Jensen med Ivar Udnæs som sekretær. Fadderklubber var

Kiwanis Club Oslo og Kiwanis Club Moss.

 • De første møtene ble holdt i Børsen på Handelsstand. Forholdsvis raskt ble det etablert en gruppe på 20 og organiseringen kunne finne sted. Senere flyttet vi til Donkejon gården i gamlebyen hvor vi var til 1999.
   
 • Da fikk vi vårt eget hus i det gamle bedehuset fra 1867 på bedehusberget  på Gressvik. Det byttet da navn til KIWANISHUSET. Dette var et verneverdig hus som  med stor forsiktighet ble pusset opp.
  Det er vel ikke mange møtelokaler som har en så gedigen talerstol og møtesal som Kiwanishuset på Gressvik.

 

k-huset_i_farger[1]

 • Det var en stor dag når vi kunne åpne møte i eget hus.
  • Men før dette hadde det skjedd mye. Allerede etter tre år arrangerte vi Kiwanis Distrikt Nordens Konvent med Jacob Jensen som konventgeneral og det samme i 1992 hvor Malvin Kalhagen var konventgeneral og hadde ansvaret for arrangementet. Det var store dager med besøk fra Norden – Europa og USA.
  •  Vi har også startet nye 6 klubber: Kiwanis Club Kråkerøy – Kiwanis Club Askim – Kiwanis Club Råde – Kiwanis Club Strømstad – Kiwanis Club Fredrikstad Glommen (dameklubb) og Kiwanis Club Cesis Latvia.
   Noe av det første vi begynte med var hyggekvelder og turer for pensjonistene på Betesta, og det var for noen av våre gjester den første turen til Sverige og Strømstad.
  • Kontakten med Furutun og CP.Hjemmet var også positivt hvor vi arrangerte
   hyggekvelder og turer, blant annet flytur over Oslofjorden.
  • Vi husker også med glede duketater forestillingene som vi i samarbeide med Simonetta Saenger holdt på biblioteket for handicapede barn.
  • Lekoteket for barn med funksjonshemming hvor vi hadde utlånssentral og opplæring i bruk av riktige leker. Vi holdt til i Nygaardsgt 3 med Kari-Anne Block som heltids ansatt lekotekleder. Det var det første lekoteket i Norge på utsiden av Oslo.
 • St. Croix huset hvor vår Kjell Strøm var meget aktivt med for å redde dette flotte huset og å få til ett aktivitetssenter.
 • Dagens Kiwanis motto er ”BARN FØRST OG FREMST” men også de eldre og andre som kan trenge støtte hjelper vi etter beste evne. 
 • Vi driver utlånsentral av sportsutstyr for barn,
  senior internett kafé, leker til sykehuset og utkjøring av bøker til hjemmeværende eldre.

  Inviterer enslige til å feire julaften sammen med oss på Hotell City. Her samarbeider vi med Kiwanis Club Fredrikstad Glommen og Kiwanis Club Kråkerøy.
  Dette er litt om KIWANIS Club Fredrikstad